تیم منتخب پولدارترین بازیکنان فوتبال دنیا

بی تردید هر مربی ای آرزو دارد که چنین تیمی را در اختیار داشته باشد

 روزنامه پرتغالی آ بولا تیم منتخبی بر اساس بیشترین دستمزد بازیکنان منتشر کرده، نکته جالب اینکه که دو بایرنی، لام و ریبری در پست خودشان بیشترین دستمزد رو در دنیا می گیرند و فقط بایرن،رئال، چلسی و سیتی هستند که دو بازیکن در این لیست دارند و جالبتر اینکه از ستاره های بارسا فقط مسی در این لیست حضور دارد..

/ 0 نظر / 15 بازدید